Hrát si, nebo pracovat? A co když to jde dohromady? | Absolvent.cz

Hrát si, nebo pracovat? A co když to jde dohromady?

Hra v lidech od pradávna vyvolává soutěživost, ctižádostivost, obětavost, potřebu spolupráce, touhy po uznání a řadu dalších vlastností, které mohou významně podpořit rozvoj firmy. Gamifikace je nový obor, který hru do firem přináší.

Kdo si hraje, nezlobí

Už Jan Ámos Komenský před 400 lety věděl, že nejlepší způsob motivace žáků pro získávání nových informací je škola hrou. Přesto je pojem gamifikace ve firmách poměrně mladý. Jako první ho použil britský vývojář her Nick Pelling, ale do povědomí lidí se dostává až kolem roku 2010.

Jedním ze zakladatelů gamifikace, byl také Dennis Crowley. Internetový podnikatel se prý jednoho dne procházel na jednom z mostů v New Yorku a uviděl na chodníku nesprejovanou houbičku z legendární hry Super Mario Bros. Jak bylo zvykem v této hře, postavil se na ni. V tu chvíli ho napadla myšlenka „Ksakru, za tohle bych měl dostat nějaké body!” Dennis se od té doby snaží zavádět principy počítačových her do firemních procesů. 

Hrát si můžete i v práci. Zdroj obrázku

Gamifikace je stručně řečeno využití herních prvků (designu, myšlení a principů) v neherním prostředí. Nejčastěji ji firmy využívají pro rozvoj marketingu a pro zefektivnění práce se zaměstnanci.

Kdo vyhraje, toho přijmeme

Jednou z možností, jak zapojit hru do procesů ve firmě, je výběrové řízení. Zapojení herních principů do přijímání zaměstnanců může tento postup velmi zjednodušit a zároveň zefektivnit. Hra vložená do procesu výběru pracovníků, lépe odhalí jejich klíčové dovednosti a opravdové reakce než pouhý rozhovor, který je ovlivněn hlavně prezentačními schopnostmi uchazečů.

Některé firmy například používají digitální hry jako formu předvýběru pro přijímací pohovory. Potenciální uchazeč hraje počítačovou hru na webu, zaměřenou na stavění a konstrukční dovednosti. Dosáhne-li vysokého skóre, je kontaktován personalistou a pozván na výběrové řízení.

Jak pomáhají hry při přijímání zaměstnanců?

Firma Heineken během pohovoru připravila pro kandidáty nevšední situace, aby odhalila jejich přirozené chování.

Firma L`Oréal na to zase šla formou tvoření zajímavých výzev, jejichž nejúspěšnější řešitelé získali vysněnou práci.

Z českého prostředí slouží za příklad firma Kentico a její marketingovo-náborová městská hra Geeky Brno.

Gamifikace může mít také online podobu. S cílem simulovat budoucí pracovní prostředí vznikla například hra My Marriott Hotel, v níž si uchazeči vyzkoušeli fungování hotelu a nejlepší z nich se dostali do úzkého výběru.

Zdroj informací

Přijímací pohovor jako hra. Zdroj obrázku

Hrajte si, a budete svoji práci milovat

V nové práci bývá pracovník na začátku často doslova ztracen. Musí se toho hodně naučit a pojmout velké množství nových informací. Pro rychlejší a jednodušší zaučení nováčků může opět pomoci hra.

Jak pomáhají hry při zaučování a motivaci zaměstnanců?

Zajímavou ukázkou hry na zaučování je aplikace Career City od INXPO, v níž uchazeči procházejí virtuálním městem a učí se, jak ve firmě fungovat.

CRM systém hrou má Microsoft CRM Gamified

Zdroj informací

Za použití herních principů může být naplánován celý proces zaučování od postupné cesty seznámení se s prostředím firmy, až po navázání kontaktů s novými kolegy. S hrou může být spojeno i získávání levelů při zdolávání různých zajímavých výzev a odměnami za jejich zvládnutí. Hra může také poskytnout bezpečný prostor pro zkoušení nově naučených dovedností bez následků plynoucích z případných chyb.

Motivovaní zaměstnanci jsou základem dobré firmy. Zdroj obrázku

Mnoho firem řeší problém, jak motivovat své zaměstnance. Zapojit herní prvky do každodenní pracovní rutiny významně pomůže při motivaci a rozvoji zaměstnanců. Zaměstnanec se pak stane „digitálním hrdinou” ve své práci. Přispěje k tomu například gamifikace osobních profilů zaměstnanců, které umožňují sbírání bonusů za získávání určitých dovedností pro svůj osobní rozvoj. Nebo zavedení herních prvků do spolupráce týmů, které přinesou daleko větší zapojení jejich účastníků.

Hra je velkým motivátorem. Nezapomínejte si hrát i v práci.

Články ze stejné kategorie