Funkční a produktivní tým je základem všeho | Absolvent.cz

Funkční a produktivní tým je základem všeho

Martina Krejčová je důkazem toho, že i při studiu dvou vysokých škol je zároveň možné začít budovat kariéru. Jak se ze stážistky stala vedoucí více než dvacetičlenného týmu?

V jakém oddělení ve VZP působíte? 

Aktuálně působím na oddělení, které lze představit zkratkou OKRZP, tedy Oddělení kontroly a revize zdravotní péče. Toto oddělení máme na naší Regionální pobočce Hradec Králové rozdělené na dva referáty, přičemž já zastávám pozici vedoucí Referátu kontroly a revize zdravotní péče II. Tento referát se zaměřuje převážně na lázeňskou agendu a spadají do něho všichni revizní lékaři (celkem 21) a 5 odborných referentek, které se zabývají zpracováním lázeňských návrhů nebo návrhů do odborných léčebných ústavů.

 

 

 

Co je náplní vaší pracovní pozice?

V rámci své pracovní pozice spolupracuji nejvíce právě s revizními lékaři, kteří posuzují lázeňské návrhy pojištěnců. Poskytuji podporu ale i našim ostatním revizním lékařům, kteří zpracovávají zcela odlišnou agendu, tím mám na mysli výkony, léčiva, zdravotnické prostředky, pomůcky atd.. Agenda, kterou zastává náš referát, je tedy opravdu rozsáhlá.

V rámci svých kompetencí se také podílím na sjednocení činností a pracovních postupů. Společně s vedením vytváříme různé metodiky a snažíme se nastavit účinnou komunikaci a vzájemnou spolupráci se všemi členy týmu tak, abychom udrželi či případně zvýšili efektivitu celého referátu. Jak se říká, vždy je co zlepšovat, což je snahou a motivací nás všech. Každý den jsem také v kontaktu jak s příjemci zdravotní péče, tak i s poskytovateli zdravotních služeb, se kterými řeším nejrůznější dotazy týkající se právě celého schvalovacího procesu zaměřeného na lázeňskou agendu.

 

 

 

Na kterou aktivitu z vaší agendy se vždy nejvíc těšíte?

Součástí mé práce je též posuzování či případná kontrola způsobilosti poskytovatelů zdravotní péče k výkonu zdravotního povolání, což v překladu znamená zařazení zdravotnických pracovníků do příslušných kategorií dle stupně jejich vzdělání či délky praxe v dané odbornosti. A právě tato přidělená agenda patří mezi mé oblíbené činnosti.

V neposlední řadě považuji za důležité zajištění plynulého chodu celého referátu, aby vše fungovalo a ztotožňovalo se s platnou legislativou. 

Soustředím se též na vytvoření dobrých pracovních podmínek pro naše zaměstnance, protože si myslím, že funkční a produktivní tým, ve kterém je dobře nastavena efektivní spolupráce a vzájemná komunikace, je základem všeho. 

 

Jsem ráda za všechny kolegy, které ve VZP mám.

 

 

 

Proč jste se rozhodla spojit svou kariérní cestu s VZP?

Hlavním kritériem pro spojení mé profesní kariéry s VZP bylo její stabilní zázemí. Využila jsem příležitosti ve VZP pracovat již v průběhu vysokoškolských studií a de facto hned od první chvíle jsem věděla, že bych se ráda po ukončení studií stala součástí tohoto týmu s velmi příjemným a profesionálním kolektivem.

 

 

 

Ve VZP jste tedy začala jako stážistka?

Ano, přesně tak. V listopadu roku 2017 jsem nastoupila do VZP jako stážistka na klientské pracoviště a o několik měsíců později jsem se zapojila do programu Trainee. Součástí tohoto programu jsem byla půl roku oproti původně zamýšleným třem měsícům. Na konci května roku 2018 následovaly státnice na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a následně v srpnu druhé státnice na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rok 2018 byl tedy vskutku velmi náročným rokem a myslím si, že na něj nikdy v životě nezapomenu, a to jak z profesního, tak i z osobního hlediska. Po státních závěrečných zkouškách jsem ještě dva měsíce cestovala, poté jsem 15. listopadu nastoupila do VZP na hlavní pracovní poměr na Oddělení správy smluv a touto rekapitulací jsem si vlastně nyní jen potvrdila, jak ten čas neskutečně letí.

 

 

 

Takže jste studovala dvě vysoké školy najednou a do toho jste ještě pracovala?

Ano (smích). U obou škol se jednalo o navazující programy v kombinované formě, přičemž jeden byl magisterský a druhý inženýrský. Nejprve jsem začala studovat na Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně Zdravotní vědy se specializací v interních oborech, onkologii a geriatrii. Po úspěšně zvládnutém prvním roce jsem se ale dozvěděla o oboru Management a marketing ve zdravotnictví na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který mě velmi zaujal. Rozhodla jsem se tedy zkusit štěstí a po přípravných kurzech jsem se ze 150 uchazečů zařadila mezi 30 studentů, kteří byli do oboru vybráni. Doma o mém rozhodnutí studovat dvě vysoké školy nikdo nevěděl, svěřila jsem se jen pár nejbližším kamarádům.

 

 

MARTINA KREJČOVÁ (30)

V roce 2017 nastoupila do VZP jako stážistka, o několik měsíců později působila v programu trainee. Aktuálně zastává manažerskou pozici jako vedoucí Referátu kontroly a revize zdravotní péče II ve Všeobecné zdravotní pojišťovně na Regionální pobočce v Hradci Králové. Cestování je pro ni velkou vášní a její životní motto zní: Zážitky jsou náplní života a tvoří jeho kvalitu. 

 
 
 

 

Proč jste se vlastně nerozhodla jednu ze škol ukončit a místo toho jste studovala obě zároveň?

Na to se mě ptalo hodně mých známých, z jakého důvodu vlastně studuji obor, který mě třeba až tolik nenaplňuje (což byl případ olomoucké univerzity) a vlastně i proto přišla myšlenka studovat ještě něco jiného. Na druhou stranu jsem si říkala, že by byla velká škoda ukončit studium této školy, když již mám téměř všechny zkoušky hotové a rok jsem se studiu intenzivně věnovala. Nakonec studium obou vysokých škol se stalo pro mě velkou výzvou a zpětně jsem za své rozhodnutí, nevzdat se a zvládnout je obě dvě současně velmi ráda. Znalosti získané na Univerzitě Palackého mi jsou ve výsledku velmi přínosné v mé nynější práci například při pročítání anamnéz a diagnóz pojištěnců.

 

 

 

V čem pro vás byly stáž a Trainee program přínosné?

Získala jsem nepřeberné množství zkušeností a postupně jsem se začala orientovat v prostředí celé naší firmy. Díky stáži jsem navíc byla v neustálém kontaktu s našimi pojištěnci, a díky tomu se naučila efektivní komunikaci a proklientskému přístupu, který je hodně důležitý na mé aktuální pozici. Seznámila jsem se s agendou na jednotlivých odborech, ale i samotných odděleních a referátech. 

Díky tomu, že jsem prošla těmito pozicemi, jsem mohla nasbírat řadu zkušeností a zjistit, v čem se prolínají jednotlivé činnosti. Následně jsem i po dostudování škol měla téměř jasnou představu, jakým směrem bych se chtěla ubírat dále.

 

Podle mého názoru je třeba začít vždy se vším postupně, zcela od začátku a ke všemu se dopracovat na základě úsilí a píle, poté si člověk všeho i daleko více váží. Určitě považuji za ideální řešení začít právě programem Trainee a po dokončení vysokoškolských studií navázat ve stejné společnosti pracovní poměr, což je vlastně i smyslem celého tohoto programu.

 

 

 

 

Myslíte si, že byste nastoupila do VZP, i kdybyste v ní nebyla jako stážistka nebo trainee?

Určitě by mě to napadlo, protože obory, které jsem vystudovala, k tomu přímo vybízí a obor zdravotnictví mi byl vždy velmi blízký a chtěla jsem se mu věnovat. Navíc jsem věděla, že bych ráda působila v pojišťovně a říkala jsem si jakou jinou zkusit než tu největší v naší republice? (smích)

 

 

 

 

Co se Vám vybaví, když se řekne VZP?

Stabilní firma, která je tu od roku 1992 (tedy téměř 30 let) a jedná se o firmu, jež zaujímá první místo v žebříčku všech zdravotních pojišťoven v České republice.

Může tedy nabídnout opravdu mnoho benefitů včetně stabilního zázemí a pocitu jistoty nejen pro své zaměstnance.

Navíc je pravdou, že ve VZP si každý najde pracovní pozici a uplatnění, které ho bude opravdu bavit a naplňovat.

 

 

 

 

 

 

 

Co je hlavní devízou VZP?

Pro mě osobně je největším benefitem VZP prostor pro seberealizaci, vzdělávání a možnost neustálého odborného, ale i osobního růstu, což oceňuji a považuji to za přínosné nejen pro svůj profesní růst.

 

Vážím si i toho, že jakýkoliv problém řešíme týmově. Víme, že stát se může cokoliv, a pokud se například někomu z kolegů něco nepovede, tak se o odpovědnost podělíme všichni, protože na konkrétním projektu pracujeme společně. Stejně tak jsem i já jako vedoucí referátu spoluodpovědná za chyby svých podřízených.

 

 

Na co jste v rámci své práce pyšná?

Nejvíce jsem pyšná na to, že se nám podařilo sjednotit a vytvořit vhodné podmínky pro zcela nově vzniklý referát zaměřující se na lázeňskou agendu. Jsem hrdá na celý náš tým, protože již od začátku funguje naprosto skvěle.

A také si nesmírně vážím toho, že ve výběrovém řízení si na aktuální pozici vybrali mě, jsem si plně vědoma své odpovědnosti a vážím si svěřené důvěry. 

 

 

Máte nějakou radu pro budoucí maturanty?

Jestli zvažujete VZP jako budoucího zaměstnavatele, určitě do toho běžte!  Vyzkoušejte naši firmu a věřím, že nebudete litovat. Myslím si, že i na mém příkladu je vidět, že kariérní postup je ve VZP možný, a to i za relativně krátkou dobu. Takže například v průběhu studia na vysoké škole je skvělé zkusit již program trainee, což Vám případně umožní i jednodušší vstup a zorientování se v největší české zdravotní pojišťovně. Takže všem potenciálním uchazečům upřímně radím, jděte do toho naplno! :)

 

Články ze stejné kategorie