Firma plná mladých lidí s podporou seniorních kolegů | Absolvent.cz

Firma plná mladých lidí s podporou seniorních kolegů

Několikatýdenní letní internship není v Česku obvyklý. Jeho absolvování ale Anně Mičkové pomohlo v rozhodnutí nastoupit do EY na plný úvazek.

 

Jak jste se dozvěděla o internshipu v EY?

Během bakalářského studia ekonomie a financí na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy jsem vedla studentský spolek a měla na starosti workshopy a přednášky pro studenty. Byla jsem tak v kontaktu s mnohými firmami, a když mě tehdy naše recruiterky oslovily, zda bych neměla zájem absolvovat letní stáž v transakcích, tak jsem neváhala, přihlásila se, prošla úspěšně naším výběrkem a stala se tak součástí týmu.

 

 

 

Jakou pozici v EY aktuálně zastáváte?

Aktuálně pracuji jako junior konzultantka v oddělení Strategy & Transactions, konkrétně v týmu Transaction diligence, který se zabývá předinvestičními prověrkami společností. To znamená, že když chce firma A koupit firmu B, tak si ji chce po finanční stránce prověřit. Naším úkolem je zanalyzovat veškerá dostupná data o firmě B, objektivně zhodnotit její finanční situaci a dát firmě A nezávislý pohled na věc.

 

 

 

Proč jste se rozhodla pro internship v EY? Hrála v tom roli skutečnost, že šlo o relativně krátký internship?

Ano, chtěla jsem specificky letní internship, kterých se v Česku nenabízí mnoho. Pro studenty je to skvělá příležitost jak během krátké doby nahlédnout do toho jak funguje velká mezinárodní společnost, získat užitečnou praxi a zjistit, zda je daná oblast opravdu zajímá.

 

 

 

Co pro Vás bylo v rámci internshipu největší výzvou? 

Řekla bych, že pro všechny interny je největší výzvou to, že jsou takzvaně hozeni do vody. Některé úkoly tak mohou představovat výzvu, avšak vždy máte podporu seniornějších kolegů a žádné vaření kafe u nás fakt nehrozí - maximálně si ho uděláte sami sobě (smích).

 

 

 

 

Vaše univerzitní historie naznačuje, že máte ráda vzdělávání - jak se liší vysokoškolská studia od vzdělávání v rámci nadnárodní společnosti? 

Určitě se od sebe výrazně liší. Ve škole se učíte od všeho trochu, abyste získali obecný základ a zjistili tak, co Vás vlastně zajímá a jakou cestou se chcete po škole vydat. Když nastoupíte do zaměstnání, tak už se mnohem více specializujete na určitou oblast a od toho se odvíjí i náplň veškerých kurzů a školení. EY jako firma obecně dbá na vzdělávání svých zaměstnanců a člověk může absolvovat kurzy prakticky na cokoliv, co ho zajímá.

 

 

 

Anna Mičková (23)

Studuje magisterský program ekonomie a financí na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze a část svých studií strávila na univerzitách ve Frankfurtu nad Mohanem a v Moskvě. Aktuálně pracuje jako konzultantka v transakčním oddělení EY, kde je u prodejů a nákupů velkých nadnárodních společností.

 

 

 

Čeho byste ráda v rámci své profesní dráhy jednou dosáhla?Jako malá jsem chtěla být finanční ředitelkou (smích), tak uvidíme co čas přinese a kam se bude ubírat má profesní dráha. Momentálně bych ráda zůstala v consultingu a zaměřovala se na finanční oblast.

 

 

Intern je plnohodnotnou součástí týmu.

 

 

Co Vám práce v EY dala?

Kombinování práce se studiem mě naučilo lepšímu time managementu, efektivní komunikaci, seřazení si vlastních priorit a zároveň mi poskytlo užitečné propojení teorie ze školy s praxí ve firmě. Vzhledem k tomu, že je EY velká mezinárodní společnost, tak často spolupracujete s kolegy z jiných zemí, vidíte jak funguje projektová práce a máte možnost podílet se na velkých transakcích v regionu.

 

 

 

Co se Vám vybaví když se řekne EY?

Žlutá barva (smích). Pro EY je typické, že zde pracuje velká spousta mladých lidí, kteří mají podobné zájmy a cíle. A vzhledem k tomu, že spolu všichni trávíme opravdu hodně času, tak se často stane, že se z Vašich kolegů stanou Vaši přátelé, což je ostatně i můj případ.

 

 


 

Máte nějakou radu pro budoucí maturanty?

Jděte si za svými sny, buďte aktivní a nebojte se kamkoliv přihlásit. Stačí projevit zájem, mít pokoru a věci jdou pak snadněji než byste si mysleli. EY nabízí pro studenty velkou spoustu workshopů, kde máte možnost poznat společnost jako celek, jednotlivé týmy a pobavit se s námi o všem, co Vás zajímá. Budu se na Vás těšit!

 

 


 

 

Články ze stejné kategorie