Energetika je neustále se vyvíjející odvětví s dopadem na společnost | Absolvent.cz

Energetika je neustále se vyvíjející odvětví s dopadem na společnost

Veronika Hroudová si hned po vystudování aplikované matematiky našla práci šitou na míru. Čemu přesně se ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. věnuje a jaká byla její cesta k současné pozici?

Co přesně obnáší pozice analytického modeláře?

Náš útvar se zabývá digitalizací a automatizací interních procesů v ČEZ Distribuci.

Můj hlavní úkol spočívá v práci s daty – ať už se jedná o strukturovaná data, tedy tabulky, nebo nestrukturovaná data, jako jsou například fotografie. Součástí mé práce je trénování statistických modelů a modelů umělé inteligence. V podstatě jde o takové skloubení matematiky s IT. Nejsem sice programátor, ale ke své práci potřebuji umět psát kód převážně v Pythonu.


 

Kde získáváte zmiňovaná data?

Jde o interní data ČEZ Distribuce. Jedná se například o fotografie elektroměrů pořízené při odečtech nebo fotografie elektrického vedení, které mohou být použity pro trénink modelu neuronové sítě. Takový model by pak mohl potenciálně pomoct při automatizaci preventivní údržby distribuční soustavy. Většinou ale pracujeme s tabulkovými daty. V rámci útvaru se věnujeme internímu vývoji, například vyvíjíme aplikace, které pomáhají našim kolegům v ČEZ Distribuci, aby byla jejich práce efektivnější. 

 

Jak jste se dostala k tomuto oboru?

Vždycky mě to táhlo k matematice. Už na střední škole, když jsme si vybírali v posledních ročnících své zaměření, jsem věděla, že mě zajímá matematika a že nechci jít úplně ekonomickým směrem. Zároveň jsem chtěla studovat obor, který by byl využitelný v praxi, abych neměla problém najít zaměstnání, což by se mohlo stát, pokud bych studovala obecnou matematiku. Proto jsem se vydala směrem datové analýzy, kde je ten matematický základ poměrně zásadní. Zároveň jde o velmi perspektivní obor: v datech je obrovská síla, kterou mohou společnosti využívat a stavět na jejich základě při zlepšování procesů. Potom jsem na Gaudeamu navštívila stánek katedry aplikací matematiky univerzity v Olomouci a měla jsem jasno.

 

A jak se stalo, že vaše kroky hned po promoci vedly přímo do ČEZ?

Jednoduše jsem odpověděla na inzerát přes portál Kdejinde.cz. V té době se začal formovat útvar Digitálního datového centra a inzerát na juniorní pozici datového vědce mi byl šitý přímo na míru. A tak jsem se přihlásila a naštěstí mě vybrali.

 

Je možné na tuto pozici dosáhnout i bez vystudování vysoké školy?

Ano, několik mých kolegů studovalo jiný obor nebo mají maturitu a potom se vzdělávali prostřednictvím specializovaných kurzů, případně studují vysokou školu při práci. V tomto oboru je zásadní především neustálé vzdělávání.

 

Jaké možnosti nabízí ČEZ studentům a absolventům ve vašem oboru?

ČEZ nabízí řadu programů pro studenty, kromě skvělého absolventského programu je tu možnost stáží nebo vedení absolventských prací. Já sama jsem byla nedávno přednášet na své alma mater, abych studentům přiblížila, jaké možnosti v ČEZ Distribuci mají. Řekla bych, že ČEZ Distribuce jde svými programy studentům vážně naproti. Jde o velkou společnost, ve které si můžete vyzkoušet nejrůznější pozice, navíc nás nenajdete jen na jednom místě.

 

Čeho si na své práci nejvíc ceníte?

Toho, že jde o kreativní proces, při kterém se člověk nenudí. Pořád musím něco vymýšlet, hledat si cesty, zkrátka to není rutinní práce. K tomu mám štěstí na skvělý tým a kolegy, je tu přátelská atmosféra. Navíc je energetika neustále se vyvíjející odvětví s dopadem na společnost. A mám pocit, že to, co dělám, dává smysl.

 

 

Veronika Hroudová pochází z Hradce Králové. Studium zahájila v Olomouci, kde získala bakalářský titul v oboru aplikovaná statistika, následně pokračovala v magisterském studiu aplikované matematiky. Nyní pracuje jako analytický modelář v útvaru Digitálního a datového centra ČEZ Distribuce.

 

Články ze stejné kategorie