Dobrovolnictví jako forma osobního rozvoje | Absolvent.cz

Dobrovolnictví jako forma osobního rozvoje

Dobrovolnictví jako forma pomoci potřebnému se postupně ujala i v Česku a pro mnoho lidí je již zcela přirozené věnovat část svého volného času práci zadarmo. Náplní dobrovolnické práce může být snad cokoliv – můžete pomoci se stěhováním, vymalovat kancelář, doučovat angličtinu nebo matematiku, vařit, překládat, programovat, zkrátka co je potřeba a co umíte.

Příjemci této pomoci jsou nejčastěji neziskové organizace, které na danou práci nemají finance. Také to mohou být jednotlivci, často ale prostřednictvím nějaké organizace. Samozřejmě můžete také stařičké sousedce pomoci s úklidem, to se počítá, většinou to však není vnímané jako dobrovolnictví, ale jako prostá pomoc (i když to může být už jen taková hra se slovy). Stále častěji se dobrovolnické práci věnují také firmy, které v rámci společenské odpovědnosti firem (CSR) vysílají své zaměstnance na část pracovní doby pomáhat nějaké organizaci.

Oficiální dobrovolnické práci se u nás můžete věnovat od patnácti nebo od osmnácti let (dle druhu činnosti) a organizace, které tuto práci zprostředkovávají, jsou registrovány u Ministerstva vnitra. Ministerstvo tímto udává určitá pravidla pro dobrovolnickou práci, a chrání tím jak dobrovolníky, tak příjemce jejich pomoci.

Prvotní motivací pro dobrovolnickou práci je samozřejmě přání pomoci, využít svůj čas a schopnosti, věnovat se něčemu smysluplnému. Dobrovolnická práce je ale také skvělým způsobem, jak získat zkušenosti, obecné i pracovní. V rámci každé dobrovolnické činnosti budete alespoň částečně v kontaktu s lidmi – zlepšíte se tedy v práci v kolektivu a v komunikaci. To může znít banálně, ale zejména pro mladého člověka bez pracovní zkušenosti [L1] to může být velice cenný první kontakt s tím, jak vůbec pracovní týmy fungují a jaké typy lidí zde můžete potkat. I formální telefonáty se musíte někde naučit.

Pokud studujete pedagogickou fakultu, může pro vás být skvělou možností získání praxe doučování dětí nebo dospělých. Milujete IT? Mnoho neziskových organizací potřebuje někoho, kdo se jim bude starat o počítače, ale nemůže si to dovolit – rádi proto využijí vaší pomoci! Rádi organizujete ostatní? Připravte pro spolužáky přednášku nebo festival!

Skvělé je, že „dobrovolničit“ můžete také mimo Česko. Evropská dobrovolnická služba (EDS) vám například umožní odjet až na rok za dobrovolnickou prací do zahraničí a pokryje vám výdaje na živobytí. Takže se ještě naučíte jazyk a naučíte se fungovat v multikulturním prostředí, což je dnes velmi žádané a oceňované.

Neznamená to samozřejmě, že zoufalé neziskové organizace radostně skočí po komkoliv, kdo jim nabídne pomoc, bez ohledu na jeho schopnosti. I zde musíte pracovat dobře a hlavně: musíte být schopni se zorganizovat, naplánovat společnou práci a následně plán dodržet. Musíte také vědět, proč chcete pracovat právě pro danou organizaci, vědět, jak jí můžete pomoci (v čem jste dobří) a také co se chcete naučit vy sami. Jedině tak bude mít dobrovolnická práce smysl, pro vás i pro jejího příjemce. A pokud to vyjde, velmi to obohatí nejen váš osobní život, ale také vaši kariéru. Začít můžete už na střední škole.

Užitečné odkazy:

Dobrovolnik.cz - https://www.dobrovolnik.cz/ - Stránky sdružující informace o dobrovolnické práci v Česku.

Inex – Sdružení dobrovolných aktivit - https://www.inexsda.cz/ - Tato organizace zajišťuje tzv. workcampy – zahraniční pobyty, v rámci kterých pracujete pro nějakou organizaci výměnou za jídlo a ubytování. Častým zaměřením workcampů je ekologie, práce se seniory, práce s dětmi, renovace památek, komunitní rozvoj. Workcampy trvají dva až tři týdny, jsou tedy skvělou první zkušeností s pobytem v zahraničí.

Evropská dobrovolná služba - http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/ - V rámci Evropské dobrovolné služby můžete dojet až na rok do zahraničí s pokrytými náklady na cestu a základní živobytí.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.