DÍKY FAKULTĚ JSEM SE DOSTALA NA FANTASTICKÁ MÍSTA | Absolvent.cz

DÍKY FAKULTĚ JSEM SE DOSTALA NA FANTASTICKÁ MÍSTA

O tom, že studium přírodovědy neprobíhá jen v laboratoři a v knihovně, ale i v terénu, se rozpovídala Michaela Syrová. Díky rozhodnutí studovat na jihu Čech procestovala kus světa a měla možnost prezentovat výsledky svých výzkumů na domácích i zahraničních vědeckých konferencích.

Proč jste se rozhodla právě pro univerzitu v Českých Budějovicích?

To, že půjdu studovat na Přírodovědeckou fakultu v Českých Budějovicích, bylo jasné hned po absolvování Dne otevřených dveří – nadchlo mě jak město, tak přátelská atmosféra na fakultě.

Ráda vzpomínám i na vlastní přijímací řízení. Zatímco na jiných školách jsme si losovali dlouhé kódy a dozor nás jen zamračeně hlídal, v Budějovicích jsem si vylosovala jednociferný kód. Náš dozor nám poté poradil, ať se zajdeme podívat na nedaleké Vrbenské rybníky, pokud nám zbyde čas. Přednášející tu berou studenty jako lidi, nejen jako čísla.

Co je pro Vás nejoblíbenější součástí studia na Přírodovědecké fakultě JU?

Nejoblíbenější součástí studia jsou pro mě exkurze. Fakulta nabízí nepřeberné množství jak zahraničních, tak tuzemských exkurzí každý rok. Mezi ně patří například exkurze na Svalbard, Papuu Novou Guineu, či mezioborové exkurze po Evropě.

Působila jste dvě funkční období v Akademickém senátu PřF JU (jednou ve funkci místopředsedy) a jednou ve "velkém" senátu JU. Co konkrétně to obnášelo?

Členství v senátu je především o pročítání a připomínkování dokumentů vydaných děkanem či proděkanem na fakultě, či schvalování rozpočtu. Mimo to je člověk blíže vedení fakulty a může tak lépe komunikovat problémy studentů a nacházet jejich řešení. Naučila jsem se tak, že když se mi něco nelíbí, je potřeba se ozvat. A tím nemyslím napsat naštvaný status na facebook nebo si postěžovat kamarádům u piva, ale nastudovat si potřebné materiály, zhodnotit je a odprezentovat svůj názor.

Měla jste nějakou další možnost zapojit se do dění na fakultě?

Účastním se propagačních akcí pořádaných fakultou – od přednášek na gymnáziích po víkendy pro středoškolské učitele. Organizuji Týden se současnou biologií a Víkendy pro řešitele biologické olympiády.

V rámci studia doktorského stupně jsem se navíc mohla začít podílet i na přednáškách na fakultě a jezdit se studenty na terénní cvičení a exkurze.

Kam budou směřovat Vaše další profesní kroky?

Od letošního roku mám majoritní úvazek na projektu řešící nové trendy ve výuce na PřF JU, a zároveň částečný úvazek na katedře zoologie, kde bych chtěla zůstat.

Co byste doporučila maturantům, kteří se chystají na Vaši fakultu?

Nebát se.

V čem je podle Vás Přírodovědecká fakulta JU jedinečná?

Z mého pohledu je to díky dvěma faktorům. První je, že již od prvního ročníku studia mají studenti možnost zapojit se do výzkumu, účastnit se sběru dat, a následně výsledky prezentovat na tuzemských i mezinárodních konferencích.

Druhým významným faktorem je, že i přesto, že se fakulta výrazně rozšiřuje, drží si dlouhodobě rodinnou atmosféru. Může za to nejen vlídný přístup přednášejících, ale i ucelený kampus, kde se studenti často potkávají a sdružují.

 

Mgr. MICHAELA SYROVÁ (33)

V roce 2013 získala magisterský titul v oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné chvíli dokončuje doktorát, ve kterém se zaměřuje na antipredační chování ptáků. V průběhu svého studia měla možnost účastnit se výzkumu na Svalbardu a v rakouských Alpách.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.