Co je lepší? Podnikat jako fyzická osoba, nebo jako společnost s.r.o.? | Absolvent.cz

Co je lepší? Podnikat jako fyzická osoba, nebo jako společnost s.r.o.?

Otázka, na kterou by si před začátkem podnikání měl živnostník odpovědět, zní: „Co je pro mě výhodnější? Být fyzickou osobou, nebo podnikat jako právnická osoba?” Každý si musí zvážit pro a proti. Pojďme se podívat na rozdíly.

Co vyřídíte jednodušeji a levněji?

Živnost. Vyplníte formulář, zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč a můžete začít podnikat.

 Založení společnosti s ručením omezeným tak rychle nejde a stojí o pár tisícovek více.  Co k tomu potřebujete?

  • Živnostenské oprávnění
  • Soupis zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ve formě notářského zápisu
  • Souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla společnosti
  • Registrace u příslušných úřadů
  • Bankovní účet společnosti
  • Zápis v obchodním rejstříku
  • Zřízení a používání datové schránky

Kdo bude ručit majetkem?

V tomto případě jsou v nevýhodě fyzické osoby. V podnikání ručí za své závazky neomezeně celým svým majetkem.  Případné dluhy z vašeho podnikání mohou ohrozit i vaši rodinu. Jak by to vypadalo v praxi? Při vymáhání dlužné částky by vám exekutor zabavil třeba vaši chalupu, auto, dětské kolo apod.

Společníci s. r. o. jsou této hrozby ušetřeni. Svým soukromým majetkem ručí jen do výše svých nesplacených vkladů.

Fyzická osoba - věrohodné podnikání, které se nedá předat dál

V případě malých či nově vzniklých s. r. o. může být tato výhoda vnímána zájemci jako stopka. „Pozor, tady můžu přijít o peníze.“ Věrohodněji působí podnikatel, který ručí celým svým majetkem. Bohužel fyzická osoba nemůže svou důvěryhodnost a dobrou pověst při ukončení živnosti převést či prodat, jako je to v případě právnických osob. S koncem podnikání fyzické osoby zanikne i její „podnik“.  Budování historie a dobrého jména firmy se tak v delším časovém horizontu vyplatí právnickým osobám, jejichž věhlas může přetrvávat i po změně majitelů.

Smyšlený název versus jméno a příjmení

Fyzická osoba podniká pouze pod svým jménem. Společnost s ručením omezeným si zvolí jakýkoliv  název, který je v souladu s právními předpisy.

Účetnictví a daně

Pro podnikání prostřednictvím s.r. o. mluví možnost lepší daňové optimalizace. Nevýhodou je ze zákona povinné vedení podvojného účetnictví, které je složitější na zpracování. Podnikatel své účty musí svěřit kvalifikovanému účetnímu.  Této povinnosti jsou fyzické osoby ušetřeny. Je jen na nich, jakým způsobem budou vést své účetnictví. Mohou si vybrat a využívat výhod, které jim nabízí daňový paušál.  Paušál snižuje administrativní zátěž na minimum. Podnikatel eviduje pouze své příjmy a pohledávky. Výdaje počítá procenty ze svých příjmů. Pozor! Paušál se vyplatí jen u nižších příjmů nebo u "neprodejních" činností, které mají minimální náklady na provoz. Mezi ně patří copywriter, konzultant, kouč apod.  Ti, kteří mají náklady větší, než které by si v případě paušálu odepsali, není tento způsob vhodný.

Končím s podnikáním

Stejně jako založení je i ukončení podnikání fyzické osoby rychlejší a levnější. Zatímco živnostníkovi stačí nahlásit ukončení podnikání, právnická osoba své podnikání ukončuje za asistence likvidátora či insolvenčního správce.

Články ze stejné kategorie