ČEZ DÁVÁ STUDENTŮM ELEKTRO OBORŮ SPOUSTU MOŽNOSTÍ PROFESNĚ VYRŮST | Absolvent.cz

ČEZ DÁVÁ STUDENTŮM ELEKTRO OBORŮ SPOUSTU MOŽNOSTÍ PROFESNĚ VYRŮST

Michal Panoš věděl, že vysokoškolský diplom mu při hledání práce stačit nebude. A tak jako jeden z prvních vstoupil do dvouletého programu společnosti ČEZ Distribuce pro absolventy středních a vysokých škol.

Čím vás oslovil absolventský program ČEZ Distribuce?

Ve škole jsem získal spoustu teoretických znalostí a teď přišla na řadu praxe. Absolventský program, který trvá dva roky, mi přišel jako ideální řešení. Už při vysoké jsem pracoval pro ČEZ, a.s. na optických infrastrukturách, a tak jsem věděl, jak to ve společnosti funguje. Zaujala mě různorodost, kterou program nabízel. Dalším benefitem pro mě byla práce v místě bydliště a flexibilní pracovní doba. Během pohovoru jsem mluvil s lidmi z vedení o tom, že mě baví projektování dokumentace i komunikace se zákazníky, díky čemuž jsem se v říjnu 2016 stal součástí týmu techniků dat správy o sítích.

Vzpomenete si na první týdny ve společnosti?

Už na začátku se stanovil harmonogram rotací, takže jsem věděl, co mě v dalších měsících čeká. Měl jsem možnost projít si různými útvary společnosti a pochopit, jak na sebe jednotlivé procesy navazují. Když jsem byl na svém oddělení, stínoval jsem práci svého garanta - zkušeného kolegy, který mě měl na starosti po celou dobu programu. Získal jsem od něj spoustu užitečných rad.

Měl jste pocit, že jste hned od začátku plně pracovně vytížen?

V absolventském programu na rozdíl od běžného pracovního místa máte dostatek času postupně vstřebat nové informace. A jsem za to rád, protože správa dat je velmi specifický obor, který je potřeba učit se krok za krokem. Na začátku mi ale byly stanoveny cíle, kterých bych měl dosáhnout. Díky pravidelné zpětné vazbě jsem získával zhodnocení odvedené práce a měl jsem tak možnost vidět, jak si vedu.

Co vám pomohlo v orientaci ve velké společnosti?

Velmi podnětné pro mě v tomto směru byly stáže na různých odděleních. Součástí programu byly i speciální exkurze do provozů Skupiny ČEZ, například jsme měl možnost poznat víc Jadernou elektrárnu Temelín nebo rozvodnu v Hradci Králové. Což dávalo další příležitost začlenit se do velké společnosti. Hodně mě také podpořily oborově zaměřené školení a koučink.

Po absolvování programu vám byla nabídnuta pozice technika správy dat o síti. Co dnes přesně děláte?

Pracuji v geografickém informačním systému, ve kterém zpracovávám veškeré napěťové hladiny nn (nízkého napětí) a vn (vysokého napětí). Jakmile vznikne nové přípojné místo, jiné se zruší či se něco změní, mým úkolem je to do systému zapracovat. Mám také na starosti reporty, analýzy chybovosti a zpracování hlášenek od techniků zvenku. Dá se říct, že 80 % času trávím v kanceláři a zbytek v terénu, kdy mám na starosti celé centrum Ostravy. Jsem u toho, když se přebírá stavba nebo se zavádí nové vedení.

Máte kromě pracovních úkolů čas i na jiné aktivity?

Rád vracím, co jsem se naučil, a tak mě baví propagovat svoji práci mezi studenty v rámci pracovních veletrhů. Informuji je o všem, co obnáší moje pozice a přibližuji jim práci ve společnosti ČEZ. Hodně s nimi mluvím o možnostech absolventského programu a také jim radím, aby se o společnost, která se jim líbí, zajímali už během školy. Snažím se jim vysvětlit, že vysokoškolský titul nezaručí, že budou mít po škole všude dveře otevřené.

Co byste doporučil středoškolákům, kteří studovali elektro obor a rozhodují se kam po maturitě?

Pokud už nechtějí dál studovat, ať se podívají na webové stránky společnosti ČEZ Distribuce, kde je v nabídce hodně pozic v rámci jejich oboru. Dobré je také vědět, že když by se během práce rozhodli ke studiím vrátit, společnost jim umožňuje skloubit školu a práci. Ale už během studií se můžou na některých středních školách zapojit do motivačního programu Prokopa Diviše. Zajímavá je i takzvaná Distribuční maturita, což je třídenní stáž pro žáky partnerských středních škol Skupiny ČEZ, která se zaměřuje na distribuci elektrické energie.

A co byste poradil studentům vysokých škol?

Pro vysokoškoláky nabízí společnost tříměsíční stáž ČEZ Experience, během které si zájemci vyzkouší práci na reálných projektech pod vedením expertů v oboru, a navíc mají možnost využít možnost mentoringu či školení soft skills. A také bych se určitě nebál oslovit společnost ve chvíli, kdy shání někoho pro vedení své bakalářské či diplomové práce. Doporučil bych všem využít co nejvíce možných příležitostí, které se nejen během studia naskytnou.

MICHAL PANOŠ (27) Pochází z Ostravy. Inženýrský titul získal v roce 2015 v oboru Ekonomika a management v průmyslu na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Již během studií pracoval pro společnost ČEZ, a.s. na optických infrastrukturách. Po škole se rozhodl pro dvouletý Absolventský program ČEZ Distribuce, a.s. a práce ho zaujala natolik, že ve společnosti zůstal. Na pobočce v Ostravě nyní pracuje na pozici technika správy energetického majetku. Ve volném čase se zajímá o umění, golf a hory.

Články ze stejné kategorie