Certifikované jazykové zkoušky – jasné posouzení vašich znalostí a pěkný záznam v životopise | Absolvent.cz

Certifikované jazykové zkoušky – jasné posouzení vašich znalostí a pěkný záznam v životopise

Možná už se vám stalo, že jste v pracovním inzerátu či v požadavcích na studium narazili na zkratky typu IELTS, CILS či TOEFL. Tyto zkratky označují jazykové certifikáty. Tyto certifikáty můžete získat po složení zkoušky na příslušné jazykové úrovni a s příslušným jazykovým zaměřením. Jejich velkou výhodou je objektivní zhodnocení vašich jazykových znalostí, které můžete jednoduše dokázat předložením certifikátu. Už uvedením takového certifikátu v životopise můžete zaujmout. Bohužel zkoušky jsou placené, mnohdy i docela drahé, mohou ale být výhodnou investicí.

Zde vám nabízíme přehled certifikovaných zkoušek z několika světových jazyků. Zkoušky můžete většinou skládat i u nás v Česku. U všech lze dohledat nějaké vzorové testy, které vám jednak pomohou s rozhodováním, zda na danou úroveň stačíte, jednak jsou nedocenitelným pomocníkem při přípravě – základem přípravy je totiž znalost formátu zkoušky, aby vás nic nepřekvapilo, věděli jste, kam zapisovat správné odpovědi a podobně. Při rozhodování o typu zkoušky vám mohou pomoci právě vzorové, ale také Společný evropský referenční rámec, SERR. SERR je dokument, který shrnuje jazykové úrovně a shrnuje, co uživatel na dané úrovni umí. Úrovně jsou popsány například zde.

Poznámka: Zkoušek je samozřejmě mnohem víc, existují i zkoušky pro konkrétní profese. Toto je základních přehled těch hlavních a nejuznávanějších zkoušek.

Zajímavou variantou jsou zkoušky telc. telc je nezisková organizace, která nabízí testování z deseti jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny, turečtiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, portugalštiny, polštiny a arabštiny. Kromě obecného jazyka si zde můžete otestovat také jazyk pro určité profese, např. pro oblast medicíny. Testovacím centrem v Česku je pouze Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze. Ceny se pohybují mezi 130 a 200 eury. Jedná se o mezinárodní zkoušky, nicméně je otázkou jejich uznatelnost a prestiž.

Více informací najdete zde.

Angličtina

Jedněmi z nejčastěji uváděných a požadovaných zkoušek z angličtiny jsou zkoušky cambridgeské.  Univerzita v Cambridge nabízí širokou nabídku certifikovaných zkoušek, včetně těch pro děti či mládež.  V rámci obecné angličtiny můžete skládat zkoušku na úrovních A2 (KET – Key Certificate), B1 (PET – Preliminary), B2 (FCE – First Certificate), C1 (CAE – Advanced) a C2 (CPE – Proficiency). První dva jsou na poměrně nízké úrovni, častěji se proto setkáte s požadavkem na certifikát FCE, CAE či CPE. Pro složení zkoušky musíte mít alespoň 60 % odpovědí správně. Dostáváte také známku – A, B, C, kde A je nejlepší (dle britského vzdělávacího systému).

Cambridge University nabízí také zkoušky se zaměřením na byznys: Business Preliminary a Business Vantage. Výhodou cambridgských zkoušek je uznávání v podstatě po celém světě, nevýhodou je cena (od 2 800 Kč do 5 100 Kč). V Česku zkoušky zajišťuje British Council a to celkem v deseti městech. Další informace najdete na stránkách British Council.

Další světově známou zkouškou z angličtiny je IELTS čili International English Language Testing System, kterou organizuje několik institucí společně (jednou z nich je opět Cambridgeská univerzita). Tato zkouška je vyžadována při získávání víza do některých zemí (např. Austrálie, Kanada, Velká Británie) a její obsah je proto zaměřen na každodenní život v anglicky mluvící zemi. U IELTS je zkouška jednotná a vaše úroveň pak vyplývá ze získaného skóre. Existuje také verze Academic, zaměřená na akademické prostředí. Zkoušky v Česku zajišťuje British Council a to v Praze a v Brně. Cena je poměrně vysoká – 5 800 Kč, zahrnuje ale také 30 hodin online přípravného kurzu. Více informací najdete na stránkách British Council.

Poslední z těch hlavních zkoušek z angličtiny je TOEFL – Test of English as a Foreign Language. Zkoušku provozuje nezisková organizace ETS. Zkoušku využijete při žádosti o studentské vízum (Velká Británie, Austrálie), ale hlavně při přihlášce na řadu studijních programů. Test je zaměřen na angličtinu potřebnou v akademickém prostředí – nemusíte se ale děsit odborných termínů (ty jsou zde dokonce často vysvětleny), spíše se jedná o porozumění způsobu mluvy při přednáškách, textu v učebnicích atd. Získat můžete od 0 do 120 bodů a výsledek ukazuje na vaši jazykovou úroveň. Zkouška se skládá nejčastěji online – je tak dostupnější (nepotřebujete tolik přítomných zkoušejících), zároveň může být nepříjemné mluvit do mikrofonu místo k živému člověku.  V Česku aktuálně najdete testovací centra v šesti městech. Zkouška stojí 240 dolarů, aktuálně tedy asi 5 000 Kč. Nevýhodou je oficiální lhůta pro platnost výsledků, která je stanovena na dva roky. Po uplynutí této doby musíte, pokud výsledky opět potřebujete, zkoušku skládat znovu.

Další informace najdete zde.

Italština

Italština jako druhý jazyk je testována zejména systémem zkoušek CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera. Zajišťuje je univerzita v Sieně, která je celá zaměřená na výuku italštiny pro cizince. Zkoušky jsou nabízeny na všech úrovních od A1 do C2 a jejich obsahem je obecná italština. V Česku zkoušky zajišťuje Italský kulturní institut v Praze a cena je od 1 100 Kč do 2 400 Kč a termíny jsou dvakrát ročně, v červnu a v prosinci. Zkoušku můžete složit také v Brně v SJŠ Brno.

Další informace najdete na stránkách institutu.

Další zkouškou z italštiny je PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, kterou organizuje římská univerzita La Sapienza. Tato zkouška je využívána při ověření jazykových znalostí cizinců, kteří se hlásí na italské univerzity. I tuto zkoušku můžete složit v úrovních od A1 do C2, cena se pohybuje od 1 800 Kč do 3 500 Kč. Zkoušky zajišťuje Centrum zkoušek při pražské sekci Società Dante Alighieri a termíny jsou čtyřikrát ročně.

Další informace najdete zde.

Němčina

Pokud chcete stvrdit svoji znalost němčiny, nabízí se vám zkouška Goethe-Zertifikat, a to na úrovních od A1 do C2. V Česku tyto zkoušky zajišťuje Goethe institut – složit ji můžete dokonce v deseti českých městech. Většina úrovní se testuje čtyřikrát ročně, cena je od 2 000 Kč do 5 000 Kč.

Pokud chcete studovat na německé univerzitě či se ucházet o pozici vědeckého pracovníka, můžete si také vybrat zkoušku TestDaF, která je určena přímo pro tento účel. Účastníci testují svoji úroveň na úrovni od B2 do C1 – tedy na úrovních, které jsou obecně považovány za dostatečné pro studium na vysoké škole. V Česku najdete pět testovacích center, trochu překvapivě není ani jedno v Praze. Test stojí 175 eur, tedy kolem 4 500 Kč. Goethe institut také nabízí zkoušky pro konkrétní profese Goethe-Test PRO, které jsou individuálně ušité na míru.

Další informace najdete zde.

Španělština

Svoji španělštinu můžete otestovat zkouškou DELE – Diplomas de español. Stejně jako další certifikáty, i zde se nabízí testy na 6 úrovních, od A1 do C2. Zkoušky můžete sloužit v Praze v Institutu Cervantes, ale také v Brně, Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích. Cena se pohybuje od 1 600 Kč do 2 400 Kč, jsou to tedy zkoušky poměrně levné. Nevýhodou to, že v Česku tato zkouška probíhá pouze jednou ročně.  

Více informací o těchto zkouškách najdete zde.

Ruština

Mnoho lidí má k ruštině odpor z politických důvodů, faktem ale je, že pro mnoho obchodních kontaktů je to jazyk nepostradatelný, a to nejen v Rusku, ale například v dalších postsovětských státech. I zde se vám tedy může hodit mít svoji jazykovou znalost nějak potvrzenou.

Možností je zkouška TORFL, čili Test of Russian as a Foreign Language, v ruštině ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному. I tuto zkoušku můžete skládat na šesti úrovních od A1 do C2. Oficiálně má na starost tuto zkoušku pět ruských univerzit, ty ale naštěstí mohou jejich organizaci delegovat dále. A tak můžete zkoušku složit i v Praze – na Univerzitě Karlově anebo v Ruském středisku vědy a kultury. Zkouška stojí od 2 800 Kč do 4 600 Kč. Univerzita Karlova, konkrétně Ústav jazykové a odborné přípravy nabízí i zkoušky nanečisto.

Více informací na stránkách UK.

Informace na stránkách Ruského střediska vědy a kultury.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.