Budoucností je přechod od skládkování k efektivnějšímu využití materiálů | Absolvent.cz

Budoucností je přechod od skládkování k efektivnějšímu využití materiálů

Důraz na ekologii, recyklaci a zpracování odpadů je velkým tématem této doby. Jak se s touto dlouhodobou výzvou vypořádává společnost Kaufland, nám přiblížil manažer druhotných surovin a obalů Jakub Polášek.

Sklady a prodejnami Kaufland každý den putuje obrovské množství zboží s sebou nutně přináší i množství obalového materiálu. O jeho ekologické zpracování, stejně jako o nakládání se zbylými a prošlými potravinami, se stará oddělení materiálového toku zboží, jehož je Jakub Polášek součástí.

Jaká byla vaše cesta do společnosti Kaufland?

Při škole jsem začal pracovat na čerpací stanici, posléze jsem zabrousil do logistiky – do distribučního centra Lidlu v Olomouci. Tam jsem se poté stal směnovým vedoucím. Po šesti letech jsem přešel do společnosti Kaufland. Začal jsem na mezinárodní distribuci nonfood sortimentu, kde jsem měl na starost příjem, paletizaci a odesílání nonfood zboží do Kauflandu v ostatních zemích Evropy. Později jsem prošel oddělením centrálního řízení skladu a pozicí vedoucího směny. Po osmi letech jsem přijal výzvu a nastoupil na pozici manažera druhotných surovin a obalů, která mi dala příležitost se dále rozvíjet.

Pracujete na oddělení materiálového toku zboží / SCM. Co přesně supply chain management znamená?

Je to oddělení, které se stará kompletně od příjmu zboží od dodavatele přes uskladnění až po správné vyskladnění na prodejny. Tak, aby zákazník měl vždy to, co očekává a pro co do naší prodejny vlastně jde.

Čemu se v rámci své pozice manažera druhotných surovin a odpadů věnujete?

Mám na starosti odpadové hospodářství naší společnosti od A do Z, od vyhledávání nových partnerů přes plánování rozpočtu, správnou implementaci třídicích procesů až po vyhledávání a prošlapávání nových cest. Mým cílem je najít nejlepší možnosti, jak z odpadu, který by draze skončil na skládkách, udělat novými procesy využitelnou druhotnou surovinu.

 

Jakub Polášek

Po vystudování gymnázia začal pracovat v logistice, odkud přešel do společnosti Kaufland, kde začínal v oddělení mezinárodní distribuce nonfood. Během následujících osmi let prošel několika dalšími pozicemi, od března 2019 pracuje jako manažer druhotných surovin a odpadů.

Jaké konkrétní kroky Kaufland dělá pro co nejvyšší možnou recyklaci a šetrné nakládání s odpadovým materiálem?

Optimalizací procesů se nám daří stále zlepšovat poměr vytříděných druhotných surovin, které jsou recyklovány (papíru a plastů), oproti směsnému odpadu, jenž bohužel končí na skládkách či ve spalovnách. Od roku 2019, kdy byl tento poměr recyklovaného odpadu 65 %, se nám podařilo dostat na úroveň 74 %. To je ročně zhruba o 2 600 tun zrecyklovaného papíru a fólie více. Pro představu to je 120 nákladních aut plně naložených balíky. Jdeme i cestou prevence vzniku odpadu a máme navázány smlouvy k odběru neprodejného ovoce, zeleniny a pečiva s různými místními mysliveckými spolky, zooparky atd. Podporujeme také cirkulární ekonomiku. Například naši vytříděnou čirou fólii posíláme lokální firmě ke zpracování. Ta z daného materiálu po vyčistění, zgranulování a celkovém zprocesování vyrábí odpadní pytle, které znovu používáme, a tím uzavíráme cyklus LDPE fólie.

Sledujete i situaci a nakládání s odpadem a druhotnými surovinami v ostatních supermarketech? Jak si v porovnání s nimi Kaufland vede?

Na rozdíl od většiny ostatních supermarketů nabízíme zákazníkovi možnost třídit veškeré typy komunálních odpadů včetně bioodpadu, skla, plastů a papíru. Dále máme velice sofistikovaný systém autodispo pro přesnou predikci množství zboží, které je potřeba na prodejny naskladnit, a zároveň víceúrovňové denní kontroly odprodejů, abychom případně zboží zlevnili. A tím vlastně minimalizujeme možný odpad v případě, že by zboží prošlo. Navíc na jednotlivých prodejnách využíváme i lisovací techniku, která nám umožňuje lisovat papír přímo tam do velkých metrových balíků, což oproti svozu v nelisované podobě ušetří nejen náklady, ale i spoustu CO2.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Částečně je to administrativa spojená s evidencí a fakturací odpadů a druhotných surovin, částečně jde o práci na projektech, které do mého okruhu specializace patří, a částečně je to práce v terénu – kontrola kvality materiálů, kvality nastavených procesů třídění, uskladňování a transportu. Také to zahrnuje komunikaci s dodavateli, řešení našich extra požadavků, případně reklamací.

Jaká je podle vás budoucnost vašeho oboru?

Díky směrnicím EU a jejich adaptaci do české legislativy nás čeká postupný odchod od skládkování k efektivnějšímu využití materiálů, které se dříve nevyplatilo využívat, případně na to nebyly v České republice kapacity. Myslím, že vzhledem k situaci s energiemi může být zajímavá instalace technologií spalujících odpad do různých teplárenských provozů. Také ekomodulace, která mění příspěvek za uvedení obalů na trh podle jejich recyklovatelnosti, by měla situaci zlepšit a urychlit tak přechod na jednodušeji recyklovatelné obaly.

Více o kariérních příležitostech ve společnosti Kaufland Česká republika na SKARIERA.cz.

Články ze stejné kategorie