ACO Industries: Od diplomky až po časté služební cesty do celého světa | Absolvent.cz

ACO Industries: Od diplomky až po časté služební cesty do celého světa

V ACO Industries působí už šest let a kdyby se měl rozhodovat znovu, neměnil by. „Technologie a jejich vývoj nás učí pracovat se všemi souvislostmi,“ pochvaluje si pestrost ve svém zaměstnání sympatický Vojtěch. Co má jako technolog specialista ve firmě na starosti a jaké zahraniční výroby navštívil, nám prozradil v rozhovoru.

Vojto, pojďte nám nejprve představit, co dělá společnost ACO.

Celosvětově vyrábí odvodňovací systémy, a to uvnitř budov i venku na zpevněných plochách. Pro výrobu odvodnění je použita široká škála materiálů i venkovních zpevněných ploch. Zde v Přibyslavi děláme i vývoj primárně vnitřního odvodnění a nerezové artikly. Máme tu i vývojové centrum, menší sekci, kde testujeme výrobky, a tak nemusíme být závislí na akreditovaných ústavech. Máme spoustu zařízení, kde jsme schopni si otestovat nějaké zátěžové nebo průtokové vlastnosti jednotlivých dílů. ACO celosvětově zaměstnává více než 4 400 zaměstnanců ve 40 zemích, přičemž 800 lidí pracuje v České republice.

Zkuste čtenářům stručně popsat svoji kariéru ve firmě ACO.

Už v 5. ročníku na VUT v Brně jsem si vybral téma diplomové práce spojené právě s ACO Industries. Tehdy pro mě hrála velkou roli dojezdová vzdálenost do firmy z místa bydliště a o firmě jsem toho ještě moc nevěděl. Překvapilo mě, jaké strojní možnosti tu jsou, a nastoupil jsem tu také na DPČ. Postupně jsem se seznamoval s kolegy a diskutoval s nimi diplomku, a tak přesun na plný úvazek byl víceméně očekávaný. Začal jsem na pozici výrobního technologa a po dvou a půl letech povýšil na současnou pozici technologického specialisty. Mám rozhodovací nebo poradní právo pro nákup nových strojů pro určitou skupinu a zahraniční podporu firmy, a tak se často dostanu na služební cesty. Dohromady mě to takhle baví a naplňuje.

Je možné v rámci ACO vycestovat i na dalších pozicích, nebo jen na té vaší?

Spousta lidí cestuje, nejsou to jenom lidé z obchodního oddělení, ale i kolegové z product managementu, vývoje nebo technologové, a to hlavně při startu nového programu. Na své pozici jsem zodpovědný spolu s dalšími kolegy za rozjezd programu v dalších výrobnách ACO, pravidelně proto vyjíždíme za hranice.

Takže toto cestování je pro vás zajímavé? Do jakých zemí jste vyjel?

Určitě. Po pracovní stránce je příjemné, když se na další výrobně povede z ničeho vybudovat něco podobného, co máme tady v Česku, i když třeba v menším měřítku. Můžu na to plně nahlížet a být součástí celého procesu. Zajímavé je to i z jazykového hlediska, kdy si člověk zlepší angličtinu. Víkendy bývají volné, a tak je čas i na poznání místní kultury a přírody. V rámci Evropy jsem navštívil Německo, kde je mateřská firma, Itálii a Švýcarsko, kde jsou malé nerezové výroby. Z dalších zemí jsem byl také v Americe, Číně a nedávno v Dubaji.

Jaké jsou možnosti vývoje kariéry v ACO? Můžete například přecházet mezi odděleními?

Všeobecně to je možné a dost často se to stává. Je to i tak, že středoškolák nastoupí přímo u stroje a třeba po dvou letech, když je šikovný a má zájem, jde na technickou přípravu výroby, kde dělá výkresy nebo počítá cenu výrobku. I přesuny na vyšších pozicích jsou možné a také poměrně časté.

Podporuje ACO vzdělávání svých zaměstnanců?

Ano, máme možnost navštěvovat hodiny angličtiny a němčiny, kromě českých učitelů je k dispozici i rodilý mluvčí. Využívá je spousta lidí z managementu, ale také lidé z dílny, přestože cizí jazyk pro svou pozici nepotřebují. Na kurzy se může přihlásit kdokoliv. Kromě jazykového vzdělávání jsou běžné IT kurzy a další odborné vzdělávání dle potřeby jednotlivých zaměstnanců.

V čem vidíte hlavní výhody práce pro ACO?

Když pominu cestování, které jsem zmiňoval, je zde spousta sportovních aktivit, které firma podporuje. Účastníme se pravidelných akcí jako závod dračích lodí nebo ACO Přibyslavský běh. Firma také vlastní podnikovou chatu v Orlických horách, kterou zaměstnanci během celého roku rádi využívají za symbolický poplatek. Jezdíme tam i na teambuildingy, na kterých se jednotlivá oddělení navzájem seznámí nejen profesně, ale i po té lidské stránce.

Vídáte se krom teambuildingových aktivit s kolegy i mimo práci? Jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci?

V rámci našeho oddělení tak 3-4krát do roka zajdeme na pivo. Kromě toho vždycky slavíme společně narozeniny. Z mého pohledu tady máme nadstandardní vztahy, a to i s lidmi na dílně nebo vývojáři. Když se dělá nějaký projekt v širokém týmu, neposíláme si e-maily, ale lidé se společně sejdou a domluví se osobně. Spousta lidí je tady od začátku. Letos budeme mít 25 let.

Proč si myslíte, že by měli začít absolventi kariéru právě v ACO?

Nejsme automotive firma, kde je člověk specialistou v nějakém úzkém okruhu. Nové technologie a jejich vývoj nám umožňují „nezakrnět“ a pracovat se všemi souvislostmi. Dokážeme nabídnout vzdělání a praktické zkušenosti z širokého okruhu. Dobré je vybrat si bakalářskou nebo diplomovou práci tady ve firmě nebo tu nastoupit na stáž. Já jsem takto měl možnost strávit čas ve výrobě na každém středisku, seznámil se s danými technologiemi i s budoucími kolegy, což mi v další kariéře určitě pomohlo.

Ing. Vojtěch Staněk

Vojta vystudoval obor Tváření kovů a plastů na Ústavu strojírenské technologie VUT. Už během studia spolupracoval s firmou ACO Industries na své diplomové práci. V současné době zde působí na pozici Technolog specialista, má odpovědnost za výběr a nákup nového strojního zařízení a spolupracuje s vývojovými inženýry na nových ACO výrobcích. Baví ho sledovat moderní trendy v oblasti technologie. Často také pracovně vyjíždí do zahraničí.

Články ze stejné kategorie